Захват для горизонтального перемещения пакета листов ТGF

Производитель: Yale (Германия)  
Захват для листов металла TGF Yale
  • Захват для горизонтального перемещения пакета листов фанеры, стали и др.
  • Механизм состоит из двух захватов на двухветвенной цепи.
  • Фиксация захвата на необходимую ширину зева. 
  • Диаметр захвата от 0 до 250 мм. Г/п от 350 до 6650 кг.

             

 Характеристики, цена 

 Тип

 артикул

Г/п  

кг

Ширина

захвата Z, мм

Вес

кг

Цена
 ТGF 0,3/150 N50601615 350 0-150 21 443
 ТGF 1,3/150 N50601617 1300 0-150 23 876
 ТGF 2,3/150 N50601618 2300 0-150 33 1222
 ТGF 3,3/150 N50601619 3300 0-150 39 1609
 ТGF 5,0/150 N50601620 5000 0-150 59 1323
 ТGF 6,6/150 N50601621  6650  0-150  65  1313
 
 ТGF 0,3/250 N50601622  350 0-250  21 1160 
 ТGF 0,6/250 N50601623  650 0-250  22 1175 
 ТGF 1,3/250 N50601624  1300 0-250  23 827
 ТGF 2,3/250 N50601625  2300 0-250   33 1299
 ТGF 3,3/250 N50601626  3300 0-250  39 1645 
 ТGF 5,0/250 N50601627  5000 0-250   59 1529
 ТGF 6,6/250 N50601628  6650 0-250  67 1417

 

 

 Таблица параметров захвата для пакета листов YALE TGF 

 

 

параметры захвата YALE TGF     


Модель

Вес, кг А, мм В, мм С, мм D, мм  ØE, мм F, мм G, мм ØH, мм
ТGF 0,3/150 21 298 122 160 41 20 80  20   25
ТGF 0,6/150 22 298 122 160  41 20 80 20   25
ТGF 1,3/150 23 298  122  160  41 20 80 20  25
ТGF 2,3/150 33 321 130 160  50 23 80 25  25
ТGF 3,3/150 39 321 130 160  50 25 80 25  25
ТGF 5,0/150 59 405 185 210 82 30 100 30  40
ТGF 6,6/150 65 405 185 210  82 30 100 30  40
ТGF 0,3/250 21 448 122 140  41 20 80 20  25
ТGF 0,6/250 22 448 122 140 41 20 80 20  25
ТGF 1,3/250 23 448 122  140 41  20 80  20  25 
ТGF 2,3/250 33 417 130 160  60  23 80 25  25
ТGF 3,3/250 39 417 130 160 60 23 80 25  25
ТGF 5,0/250 59 495  185  210 82  30  100  30  40 
ТGF 6,0/250 87 495  185  210 82  30  100 30  40

  

 НАЗАД

Компонент комментариев CComment